Suomi
Opiskelijoiden menestys PISA 2018
  • Lukutaito, joka on PISA 2018: n pääaihe, 15-vuotiaat lapset saivat 520 pistettä verrattuna OECD-maiden keskimäärin 487 pisteeseen. Tytöt menestyvät paremmin kuin pojat, ja tilastollisesti merkitsevä ero on 52 pistettä (OECD: n keskiarvo: tytöillä 30 pistettä suurempi).
  • 15-vuotiaat saivat matematiikassa keskimäärin 507 pistettä verrattuna OECD-maiden keskimäärin 489 pisteeseen. Tytöt pärjäävät paremmin kuin pojat, ja tilastollisesti merkitsevä ero on 6 pistettä (OECD: n keskiarvo: pisteillä 5 pistettä suurempi).
  • Suomessa 15-vuotiaiden keskimääräinen tieteellinen suorituskyky on 522 pistettä, kun taas OECD-maiden keskiarvo on 489 pistettä. Tytöt pärjäävät paremmin kuin pojat, ja tilastollisesti merkitsevä ero on 24 pistettä (OECD: n keskiarvo: tytöillä 2 pistettä suurempi).
  • Sosioekonominen asema selittää 9% lukutason vaihteluista Suomessa (OECD: n keskiarvo: 12%).
  • Keskimääräinen ero etuoikeutettujen ja epäedullisessa asemassa olevien opiskelijoiden välillä lukemisessa on 79 pistettä verrattuna OECD-maiden keskiarvoon 89. Kuitenkin 13% epäedullisessa asemassa olevista opiskelijoista on akateemisesti joustavia (OECD: n keskiarvo: 11%).

Lähde:https://gpseducation.oecd.org/CountryProfile?primaryCountry=FIN&treshold=10&topic=PI