Digitaalisiin sosiaalisiin innovaatioihin (DSI) liittyy usein positiivisia merkityksiä, kuten avoimuus, yhteistyö tai osallisuus. DSI voidaan nähdä uusina tapoina käyttää, kehittää digitaalista tekniikkaa tai luottamuksena siihen, että niin voidaan ratkaista sosiaalisia ja / tai ympäristöön liittyviä ongelmia.

Digitaaliset tekniikat ja Internet soveltuvat erityisen hyvin kansalaisyhteiskunnan toimintaan, koska ne voivat mobilisoida suuria ihmisjoukkoja, helpottavat resurssien jakamista ja jakavat valtaa alaspäin.

OB ry:nä meillä on tarjota resursseja, joilla voidaan löytää ratkaisuja yhteisösi haasteisiin.

Digitaalisen sosiaalisen innovaation tulisi keskittyä aloitteisiin, jotka,

  • vaikuttavat sosiaalisesti;
  • auttavat omaksumaan uusia tekniikan suuntauksia uudella tavalla;
  • vahvistavat kansalaisten yksilöllistä ja kollektiivista tietoisuutta;
  • esittelevät selkeää verkostoitumisen potentiaalia;
  • keskittyvät tukemaan ja työskentelemään ruohonjuuritasolta tai henkilöiden näkökulmista toimivien yhteisöjen kanssa.

Esimerkkinä muutamia alueita, joilla digitaalinen sosiaalinen innovaatio voi tuottaa sosiaalisia vaikutuksia:

• Digitaalinen demokratia
• Ympäristö ja ilmastonmuutos
• Terveys- ja sosiaalipalvelut
• Maahan muutto ja integraatio
• Taidot ja oppiminen
• Ruoka

->Digitaalisten sosiaalisten innovaattoreiden opas

->Käytännön työkalut innovaattoreille

Lähettäjä Veli

Beth Comstock Quote: “Be where the world is going.”