e-PATTERNS

Verkko-oppimisalusta varojen keräämisen käytännön taitojen parantamiseen, digitaalinen taloudellinen lukutaito kansalaisjärjestöjen hallinnossa

Laajenna yritystäsi

https://olemisen.fi

Qualified basic skills training

Päivitetty opetussuunnitelma konkreettisille taidoille, kuten lukutaito, suullinen viestintä, kriittinen ajattelu, digitaaliset taidot, lukutaito ja medialukutaito, mukautettu sisältö, joka vastaa todellisia tarpeita.

Taitoja aikuisille

https://qubast.eu/

ECO-SMART

Toimi ympäristön puolesta ennen kuin on liian myöhäistä!

STEAM-suuntautuneiden sarjojen kehittäminen parempaan siirtymiseen Eco-Smart-kouluihin

http://ecosmartschools.eu/

OpenMakers

Avoimen datan verkko-oppimisalusta ja digitaaliset työkalut osallistavaan päätöksentekoon

YDSI

Nuoret digitaaliset sosiaaliset innovaattorit

Vahvista itseäsi!

https://www.ydsi.eu/

Full-STEAM AHEAD

Ohjaa monia koulunlaajuisia käytäntöjä ja politiikkoja luoden tervetulleen, osallistavan ja huolehtivan ilmapiirin (aktiiviseen) oppimiseen.

Steam Up Your School

Your Content Goes Here

Vegan Food

Haluatko ottaa mukaan VegFestin?

Vegan Nutrition System -hanke

Tulossa pian..

Olemisen Balanssia ry uskoo, että kansalaisten ja järjestöjen voimaannuttaminen muokkaa tulevaisuuttamme. Luomme projektipohjaisia tutkimuksia ja selvityksiä seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Sopivat pedagogiset taidot
  • Asianmukainen IT-osaaminen
  • Avoimuus ja vastuullisuus
  • Paikallinen osallistuminen
  • Muutos parempaan
  • Elinikäinen oppiminen

Koulutustarpeiden määritteleminen on olennainen osa työtämme. Meidän on prepattava nykyistä työvoimaa ja kyettävä esittämään tietoa tärkeistä asioista, jotta ihmiset ymmärtävät monimutkaisen maailman, jossa elämme. Hankittava vankkaa koulutusta luonnontieteissä, matematiikassa ja tekniikassa. Siksi Oleminen kiinnittää erityistä huomiota koulutukseen.

Joitakin aiheita / projekteja, joita olemme tutkineet:

  • Erikoistuneiden digitaalisten opetussuunnitelmien tutkiminen ja tarjoaminen
  • Verkko-oppimateriaalit ja Moodle-pohjaiset oppimis- ja arviointialustat
  • Sosiaaliset innovaatiot, uudet sosiaaliset käytännöt, joilla pyritään vastaamaan sosiaalisiin tarpeisiin paremmin kuin nykyiset ratkaisut, mikä johtaa – etätyöhön, koulutukseen, yhteisön kehittämiseen ja ennen kaikkea ekologisen älykkään elämän ratkaisuihin.
  • Kielen oppiminen, kuten käyttäjäystävällisten kielisovellusten kehittäminen, interaktiiviset pdf-tiedostot

Näiden hankkeiden aikana kiinnitimme erityistä huomiota kansalaisten osallistamiseen sekä oppiminen-opettaminen-koulutus rakenteen tekemisen pysyväksi osaksi oppimista.

Mottomme on “Slow down the time and create an impact”.