Koulutus

Koulutustarpeiden määritteleminen on olennainen osa työtämme. Meillä kaikilla tulisi olla vankka luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan tietämys, jotta voimme olla valmistautuneita nykypäivän ja tulevaisuuden työelämään.  Meidän pitää saada tietoa tärkeistä asioista ja pystyä ymmärtämään monimutkaista maailmaa, jossa elämme, siksi me Olemisen Balansiassa kiinnittämme erityistä huomiota koulutukseen. Pyrimme edistämään:

* Tutkimalla ja tarjoamalla erikoistuneita digitaalisia opetussuunnitelmia

* Verkko-oppimisalustoja ja -arviointialustoja

* Kielten oppimista, kuten käyttäjäystävällisten kielisovellusten, interaktiivisten pdf-tiedostojen kehittämistä

* Ohjelmistoratkaisuja

LUE LISÄÄ

Koulutuskurssit

Olemisen Balanssia ry tarjoaa erilaisia koulutuskursseja, jotka keskittyvät erityisesti kouluopetukseen. Opettajat, akateeminen henkilökunta, kouluhallinto voivat osallistua niihin ja saavat koulutusta toiveittensa perusteella.

  • Suomen koulutusjärjestelmä ja benchmarking
  • PISA ja TIMMS (arviointi- ja arviointivälineet),
  • Web 2.0 -työkalut ja tieto- ja viestintätekniikan integrointi oppitunneiksi ja oppimisympäristöiksi,
  • Osallistava koulutus ja erikoistunut oppiminen
  • Yrittäjyys ja yrittäjyyskoulutus!
  • Laita meille viestiä!
Lue lisää

Yrittäjähenkisyys

Yrittäjähenki ei ole sinulle opetettu asia, vaan sinun on kehitettävä sitä itsessäsi!

Tässä muutamia projekteja, joihihn olemme osallistuneet.

“Step by Step to Opportunity”

“Youth work for life”

“Act lab – creative activism laboratory”

“U.R.BANKSY – Transforming urban realities”

Lue lisää

‘Innovaatiokeskeisyys’

Oppiminen ja innovaatiot kulkevat käsi kädessä.

* Tietokantojen hallinta, My-SQL, prosessikehitys

* Avoin data, tiedonlouhinta

* Luova kaupunkiopastus -sovellus kulttuuriperinnön mainostamiseksi

* Maker-liike

Innovaatio on uuden tiedon luomista ja muuntamista uusiksi tuotteiksi, prosesseiksi tai palveluiksi. Sellaisena innovaatio luo uusia yrityksiä ja on liiketoiminnan ja teollisuuden kasvun peruslähde.

Lue lisää

Jos haluat tehdä yhteistyötä kanssamme

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ