Verkko-oppimisalusta varojen keräämisen käytännön taitojen parantamiseen, digitaalinen taloudellinen lukutaito kansalaisjärjestöjen hallinnossa

Projektin lyhenne: e-PATTERNS

Kesto: 2 vuotta

Rahoittama: FI01 Suomen kansallinen koulutusvirasto EDUFI- Erasmus + lyhyt yhteenveto;

e-PATTERNS (E-oppimisalusta varainhankintatoiminnan taitojen parantamiseksi, taloudellinen digitaalinen lukutaito kansalaisjärjestöjen hallinnossa) haluaa tukea heikosti ICT-varustettuja SNGO-ammattilaisia (yli 30-vuotiaita), joiden on oltava uudelleenkoulutettuja ICT: ssä ja taloudellinen lukutaito (budjetointi, suunnittelu eteenpäin, tuotteiden (tuotemerkin) valinta ja riippumattoman neuvonnan käyttäminen) strategisen osaamisen kehittämiseen varainhankinnassa, mikä on ratkaisevan tärkeää minkä tahansa sosiaalisen projektin kehittämisen kannalta.

e-PATTERNS pyrkii parantamaan aikuisten SNGO-ammattilaisten (yli 30-vuotiaiden) ammattitaitoa tukemaan heidän työtään varainhankinnassa ja strategisessa digitaalisessa sijoittelussa uusien tekniikoiden avulla, kehittämällä verkkosivusto strategisen suunnittelun helpottamiseksi ja hankkeiden inkuboimiseksi kestävällä tavalla luomalla myös itsearviointityökalu analysoimaan digitalisaation tilaa organisaatiossa.