e-PATTERNS on vaativa ja didaktinen projekti, jonka avulla pienet kansalaisyhdistykset (SMNGO) voivat varustautua taloudelliseen lukutaitoon ja varainhankintaan. 2000-luvulla, kun tietotekniikat hallitsevat maailmaamme, vaatii kansalaisilta, voittoa tavoittelemattomilla järjestöiltä ja yrityksiltä hyvää taloudellisen lukutaidon perusteita.

e-pattern Erityistavoitteet ovat

– Kouluttaa matalan ammattitaidon omaavia aikuisia ja kehittää heidän taitojaan taloudellisessa lukutaidossa/ varainhankinnassa yksinkertaistettujen tieto- ja viestintätekniikkatyökalujen avulla ja kehittämällä vaiheittainen koulutuskehys, joka on kytketty avoimeen merkintäjärjestelmään (OBS), testattavaksi / suoritettavaksi kahdella erityisellä koulutustilaisuudella projektin aikana;

– Tuetaan paikallisia hankkeita inkuboimalla niitä varainhankinnan valmistelevilla toimilla (tai joukkorahoituksen, kumppanuuksien rakentamisen, budjetin suunnittelun jne. avulla) hankkeen aikana, mikä lisää pienten kansalaisjärjestöjen vaikuttavuutta.

– Luodaan verkkoalusta, joka isännöi vuorovaikutteista online-step by step- verkkotyökalua, joka ohjaa kohderyhmäkäyttäjiä oppimaan talouden perusteet ja laatimaan varainhankintasuunnitelman.  Verkkoalustalla he voivat harjoitella, kuulla ja nähdä usein kysyttyjä kysymyksiä sekä suuntautua tarkemmin. Oppimistutkinto myönnetään Open Badge System -järjestelmän kautta

– Määritetään tai kehitetään itsearviointityökalu pienten kansalaisjärjestöiden digitoimiseksi sekä organisaatioiden työ- ja koulutusmallien määrittelemiseksi.

Oletko tarpeeksi utelias oppimaan varainhankinnasta ja talouslukutaidosta? Tutustu verkkosivustoomme -> http://epatterns.eu/