Valtiot, öljy – yritykset,  pienet ja suuret yritykset ja kansalaisjärjestöt tarvitsevat tietoja. Laajoja aineistoja käytetetään ennakoidakseen, miten ihmiset reagoivat ja käyttäytyvät.  Tietoa tarvitaan kehittämään yrityksiä sekä helpottamaan kaikkien elämää. Yksityisyyden ja julkisen omaisuuden käsitteet kohtaavat nykymaailmassa sekä keskusteluissa kansalaisten mahdollisuudesta tietää ja vaatia omia tietojaan.

Tässä mielessä OpenMakers pyrkii valaisemaan tiedon hankkimista ja avoimen datan osaamista. Tarkoitus on rakentaa valmiuksia päätöksentekijöiden, kansalaisten, projektipäälliköiden, kansalaisjärjestöjen johtajien ja yhteisöaktivistien ymmärtämään avointa datakulttuuria ja avoimen datan operatiivisia tietoja ja taitoja. Avoin data on kaikki tiedot, jotka ovat laajasti sanottuna julkisia ja viittaavat valtion toimintaan. Ne on määritelty avoimiksi, koska niihin pääsee vapaasti, niitä voidaan käyttää, muokata ja jakaa mihin tahansa tarkoitukseen – korkeintaan lisenssejä voidaan tarjota.

Tärkeimmät avoimen datan tuottajat ovat valtiot, kansalaisjärjestöt / yritykset ja yksityishenkilöt.  Roolit ja ulottuvuudet huomioon ottaen valtiot ovat varmasti hallitsevia toimijoita, joten avoin data on julkista dataa – tilastoja, väestötietoja, ennusteita, katastrofikarttoja jne. Avointa dataa on yhä enemmän käytettävissä, mutta pääsy niihin kansalaisina tai kansalaisjärjestöinä/ yrityksinä ovat edelleen hyvin rajalliset. OpenMakers-projekti toimii – antamalla ikkunan avoimen datan käyttöön. Näin suuria tietokantoja voitaisiin hyödyntää ja niistä voitaisiin keskustella eri puolilla esimerkiksi yhteisöissä, järjestöissä, ammattilaisten keskuudessa ja kunnissa.  Tarkoitusena on  ennen kaikkea tarjota koulutuksellista lähestymistapaa ymmärtämään avoimen datan mahdollisuukia ja tätä tarvitaan Euroopassa.

Avoimen datan koulutus on OpenMakersin pääaihe, jotta lisätään tietoisuutta kuten avoimuus, tietojen tulkinta ja julkinen päätöksenteon prosessit, vastuullisuus sekä valta, jota kansalaiset pitävät tärkeimpänä moottorina demokraattisessa järjestelmässä.

Lyhyesti sanottuna olemme kehittäneet avoimen datan vaikutusta sähköiseen oppimisalustaan ->

https://www.open-makers.eu/

Open Data Impact Framework*
Koulutusmateriaali kouluttajille*
Koulutusmateriaali oppijoille*

Portaalin rekisteröinnin jälkeen saat Open Data Impact -oppimisen alustan ja voit harjoitella omaan tahtiisi. Halutessasi saat merkinnän oppimistuloksestasi, hanki merkki ja lataa varmenne.

Kirjoittanut Veli